Privacybeleid Chocoladeverkopers
Chocoladeverkopers – https://chocoladeverkopers.nl

Over ons privacybeleid

Als Chocoladeverkopers vinden we privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Chocoladeverkopers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met  betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting – Antagonist
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, en draait op  het platform van WordPress – met verschillende plugins. wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Antagonist.

Persoonsgegevens (naam, adresgegevens, betalingsgegevens) die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.

Uw gegevens staan bij Antagonist opgeslagen op de servers & daarom hebben zij in principe toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Bij Antagonist worden al onze websitegegevens en emailgegevens opgeslagen. Daaronder vallen daarmee ook aan ons verstrekte gegevens in email en gegevens van bestelling waaronder uw naam en adresgegevens, gegevens over de betaling inclusief eventuele bankrekeninggegevens of gegevens van andere gebruikte betaalmethode.

Het doel van het opslaan van deze gegevens is dat wij de website kunnen onderhouden, uw bestellingen kunnen verwerken & het contact met u kunnen hebben. Antagonist of wij zullen deze gegevens niet verder delen.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Antagonist, deze is onderdeel van hun algemene voorwaarden die openbaar inzichtelijk zijn.

Antagonist is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Het informatieveiligheidsbeleid van Antagonist is via deze link op te vragen.

Ook hebben wij zelf passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen – dat bestaat uit gebruik van sterke wachtwoorden, diverse maatregelen om onze website te beschermen waaronder maar niet beperkt tot plugins, een goed wachtwoordbeleid, tweetraps verificatie (two factor authentication) voor beheerders.

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een servers van Antagonist. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Er worden geen persoonsgegevens met het platform /bedrijf gedeeld.

Nieuwsbrief – MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Daarom staan uw naam en emailadres opgeslagen op de servers van Mailchimp. Wij hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst met dit bedrijf gesloten, daarin staan onder meer afspraken over maatregelen die het bedrijf neemt om uw gegevens te beschermen. Ook hebben wij zelf extra maatregelen genomen om uw gegevens hier veilig te houden – dat doen we onder meer door zogenaamde ‘two factor authentication’ – inloggen in twee stappen, met een sms code en een (veilig) wachtwoord, waardoor de kans op  inbreuk op onze gegevens sterk verkleind wordt.

MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Emailverkeer – Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van onze eigen serverruimte die wij afnemen bij Antagonist (zie webwinkelsoftware) en tevens van de diensten van Gmail. Bestelgegevens, betaalgegevens, naam & emailadres, adresgegevens en alles wat u verder met ons deelt via emailverkeer komt in ons postvak bij Gmail terecht.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevenszoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalverkeer  – Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Allehierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens vantoepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Bij betaling gebruikte gegevens zoals hier bedoelt worden ook in onze webwinkelsoftware (Woocommerce) geregistreerd en dus op onze serverruimte bij Antagonist opgeslagen – ook daar uiteraard passend beveiligd.

Beoordelingen – WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan wordt u gevraagd uw een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten of toelichting op deze review te geven en controle uit te voeren bij vermoedens van misbruik van de beoordelingsfunctie.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Wij hebben een overeenkomst met Webwinkelkeur waarin wij de overdracht van gegevens goedkeuren.

Verzending – Myparcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen.  Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Om het nog concreter te specificeren zodat u weet wat er met uw zending gebeurd: van uw bestelling printen wij een verzendlabel via het systeem van Myparcel. Uw gegevens worden dan opgeslagen in ons account bij dit bedrijf. Dit verzendlabel plakken we op uw pakket. Dan leveren wij uw pakket in bij Primera de Postkoets in Beek. In principe zorgt Postnl  dan voor de verdere verwerking, verzending en bezorging van uw pakket. Postnl en Primera zullen daarbij uw gegevens niet opslaan maar uiteraard kan de medewerker bij Primera of een bezorger bij Postnl wel uw adresgegevens zien – dit is nodig om tot aflevering te komen.

Verzending – Fietskoeriers.nl

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Fietskoeriers.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Fietskoeriers.nl delen.  Fietskoeriers.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Fietskoeriers.nl onderaannemers inschakelt, stelt Fietskoeriers.nl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wachtlijstfunctie 

Naast bestellen kunt u ook uw emailadres achterlaten bij chocolades die uitverkocht zijn. Uw e-mailadres wordt dan in ons systeem opgeslagen (Woocommerce – zie ook onder dat kopje) om u op de hoogte te stellen over de voorraad van deze chocolade. Wij gebruiken emailadressen die op deze manier doorgegeven worden enkel voor deze functie en om u van voorraad(wijzigingen) op de hoogte te houden. Uw emailadres wordt na de mail dat een reep weer voorradig is automatisch verwijderd. Mocht een chocolade sowieso niet meer terug komen in ons assortiment dan zullen we u ook inlichten en hierna uw mailadres handmatig verwijderen.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing – als u ons expliciet toestemming geeft (door dit aan te vinken) kunnen we u wel onze email nieuwsbrief sturen – u kunt zich hiervoor op elk moment uitschrijven – onder meer met de link onderaan de mail of door per email of brief contact met ons op te nemen.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen of zover hierboven omschreven nodig voor het verlenen van onze diensten. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website en analyse software worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Chocoladeverkopers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens tenzij anders aangegeven zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Chocoladeverkopers. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies – Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit is belangrijk voor ons om te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd –  wij hebben hierbij geen inzicht in uw persoonlijke gegevens.

We hebben ook het verzamelen van zogenaamde ‘remarketing’ gegevens  en de rapportagefunctie voor advertenties expliciet uitgezet. Deze functies zouden ons toegang geven tot (algemene) informatie over bijvoorbeeld leeftijd en andere ‘marketingcategorieën’ van onze bezoekers. Hoewel ze in theorie niet tot op de persoon te herleiden zijn hebben we deze gegevens niet nodig, en hebben we er dus voor gekozen deze functies geheel uit te zetten.

Google analytics is als verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Omdat we enkel geanonimiseerde gegevens bijhouden zijn we daartoe niet verplicht – maar we hebben voor alle zekerheid ingesteld dat Google Analytics de gegevens zoals bijgehouden worden maximaal tot 14 maanden na het laatste bezoek aan onze website bewaard – dit is de kortst mogelijke termijn – hierna worden gegevens sowieso verwijderd.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Chocoladeverkopers
Rijksstraatweg 209
6573CS Beek-Ubbergen
Nederland
info@chocoladeverkopers.nl
Contactpersoon voor privacyzaken:
Paul van Dijk

chocoladeverkopers chocoladerepen logo puur eerlijk lekker webwinkel in goede bean to bar chocolade


Klantenscore 9,6
Verzending altijd € 2,95 (NL).
iDeal, Paypal & meer.


De waardering van chocoladeverkopers.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 1935 reviews.
0.000 items
Inschrijven wachtlijst. Laat je emailadres achter. Je krijgt dan automatisch een mail als deze chocolade weer op voorraad is.